De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Colimetals / GRSE en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, omtrent de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Al het mogelijke wordt gedaan om de website up and running te houden. Echter, Colimetals / GRSE neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Externe websites

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder het beheer van Colimetals / GRSE vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die op deze sites worden geuit.

Colimetals / GRSE
Colimetals / GRSE
Antwoordt binnen enkele uren
Colimetals / GRSE

Hi,
Hoe kunnen we je helpen?